Klimatkollen logotyp

Klimatkollen

Hur går det med?

Utsläppsförändring
RankingKommunUtsläppsförändring

Genomsnittlig årlig förändring av koldioxidutsläppen i Sveriges kommuner sedan Parisavtalet 2015.

Källa: Nationella emissionsdatabasen