Klimatkollen logotyp

Klimatkollen

Källor och metod

Vår utgångspunkt är Parisavtalets 1,5-gradersmål och våra datakällor är offentliga. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Klimatkollen utgår från Parisavtalet
Om våra källor
Om koldioxidbudgetar
Om olika typer av utsläpp