Klimatkollen logotyp

Klimatkollen

Hur Klimatkollen behandlar personuppgifter

2024-04-19

Personuppgiftsansvar

Klimatbyrån med organisationsnummer 802537-8814 är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger (namn, adress, mobilnummer etc.) när du exempelvis skriver upp dig för vårt nyhetsbrev eller blir medlem. Du kan också vara anställd hos en samarbetspartner eller annan kontakt till Klimatbyrån, då är personuppgifterna dina kontaktuppgifter i arbetet.

Varför behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till det syfte som uppges vid insamlingstillfället eller för samarbetet. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör Klimatbyråns egen verksamhet. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

Klimatbyrån värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga.

Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet. Du har alltid rätt att begära korrigering eller radering av dina personliga uppgifter.

Frågor

Har du frågor eller önskemål kring hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via hej@klimatkollen.se.

In English

If you have questions or requests about your personal data, please contact us at hej@klimatkollen.se.