Klimatkollen logotyp

Klimatkollen

Läs vår rapport: Bolagsklimatkollen - En analys av 150 svenska storbolags klimatredovisning 2023

Hur går det med?

Utsläppsförändring

0% +

0–3%

3–5%

5–7%

7–10%

10–15%

Genomsnittlig årlig förändring av koldioxidutsläppen i Sveriges kommuner sedan Parisavtalet 2015.

Källa: Nationella emissionsdatabasen