Orsa

Kommunvapen för Orsa

Om vi fortsätter som idag

Utsläppen de kommande åren baserat på nuvarande trend.

Trend

Utsläppen i siffror (tusen ton CO₂)

Historiskt 1990-2024: 309.5

Trend 2024-2050: 149.6

Koldioxidbudget 2024-2050: 41.8

Omställning

Här visas nyckeltal för hur det går med klimatomställningen i kommunerna.

Hushållens konsumtionsutsläpp

CO₂e per person och år

5.7 ton

Hushållens konsumtionsutsläpp (CO₂e) i ton per invånare år 2019.
Klimatkrav i upphandlingar

Ställer kommunen klimatkrav i sina upphandlingar?

Ja

Kommuner som ställer klimatkrav vid offentliga upphandlingar. “Ja” innebär principbeslut och underlag som tillstyrker. “Kanske” innebär ja-svar i enkätundersökning eller via mejl, men utan underlag som tillstyrker. Mejla oss för att redigera informationen.
Elbilarna

Förändringstakt andel laddbara bilar

6.6 procentenheter

Ökningstakten för andelen nyregistrerade laddbara bilar sedan Parisavtalet 2015 i procentenheter per år.
Laddarna

Antal elbilar per laddare

7.4

Antal registrerade laddbara bilar per offentliga laddpunkter år 2023. EU rekommenderar max 10 bilar per laddare.
Cyklarna

Antal meter cykelväg per invånare

1.9 meter

Antal meter cykelväg per invånare år 2022 totalt för alla väghållare (statlig, kommunal, enskild).

Fakta om Orsa

Klimatplan

Saknar plan

Avser nu gällande klimathandlingsplan eller motsvarande. Inte klimatanpassningsplaner, utsläppsbudgetar, klimatlöften, miljöpolicies eller liknande. Klicka här för att redigera informationen.
Kommentar: Plan saknas.

Kommunens plats i utsläppsrankning

79 av 290

Koldioxidbudget

41 824 ton

Koldioxidbudgeten tar slut

2026-12-09

Utsläppsminskning för att klara Parisavtalet

-30.8% per år

Här styr

Centerpartiet, Socialdemokraterna

Hur ser det ut i andra kommuner?