Klimatkollen logotyp

Klimatkollen

Luleå

Kommunvapen för Luleå

Om vi fortsätter som idag

Utsläppen de kommande åren baserat på nuvarande trend.

Trend

Utsläppen i siffror (tusen ton CO₂)

Historiskt 1990-2024: 48 646,6

Trend 2024-2050: 97 417,6

Koldioxidbudget 2024-2050: 5 856,6

Omställning

Här visas nyckeltal för hur det går med klimatomställningen i kommunerna.

Hushållens konsumtionsutsläpp

CO₂e per person och år

6,6 ton

Hushållens konsumtionsutsläpp (CO₂e) i ton per invånare år 2019. År 2050 ska utsläppen vara högst 1 ton per person och år för att ligga i linje med Parisavtalet.

Klimatkrav i upphandlingar

Ställer kommunen klimatkrav i sina upphandlingar?

Ja

Kommuner som ställer klimatkrav vid offentliga upphandlingar. “Ja” innebär principbeslut och underlag som tillstyrker. “Kanske” innebär ja-svar i enkätundersökning eller via mejl, men utan underlag som tillstyrker. Mejla oss för att redigera informationen.

Elbilarna

Förändringstakt andel laddbara bilar

7,6 procentenheter

Ökningstakt för andelen nyregistrerade laddbara bilar sedan Parisavtalet 2015 i procentenheter per år. Ju högre takt desto snabbare elektrifiering och därmed lägre utsläpp jämfört med fossildrivna bilar.

Laddarna

Antal elbilar per laddare

35,5

Antal registrerade laddbara bilar per offentliga laddpunkter år 2023. EU rekommenderar max 10 bilar per laddare.

Cyklarna

Antal meter cykelväg per invånare

2,9 meter

Antal meter cykelväg per invånare år 2023 totalt för alla väghållare (statlig, kommunal, enskild). Högre är generellt bättre.

Fakta om Luleå

Klimatplan

Saknar plan

Avser nu gällande klimathandlingsplan eller motsvarande. Inte klimatanpassningsplaner, utsläppsbudgetar, klimatlöften, miljöpolicies eller liknande. Klicka här för att redigera informationen.

Kommentar: Plan saknas.

Kommunens plats i utsläppsrankning

285 av 290

Koldioxidbudget

5 856 630 ton

Koldioxidbudgeten tar slut

2025-08-27

Utsläppsminskning för att klara Parisavtalet

-45,3% per år

Här styr

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet

Hur ser det ut i andra kommuner?