Klimatkollen logotyp

Klimatkollen

Hur går det med?

Utsläppsförändring

0% +

0–1%

1–2%

2–3%

3–10%

10–15%

Genomsnittlig årlig förändring av koldioxidutsläppen i Sveriges kommuner sedan Parisavtalet 2015.

Källa: Nationella emissionsdatabasen